当前位置: 首页> 程险峰

程险峰(chéng xiǎn fēng)

姓名印象: 毅力 果断 杰出
 • 综合评分
 • 98
 • 好听
  95分
 • 小众
  94分
 • 寓意
  100分
 • 内涵
  100分
 • 数理
  100分
 • 三才
  100分
字音字形字义
 • 字音: chéng、声调为阳平
 • 字形: 程为左右结构,姓名学笔画12画
 • 字义: (chéng)指规章、道路,取名意为启程、前途,寓意人生起航,前程美好。
 • 字音: xiǎn、声调为上声
 • 字形: 险为左右结构,姓名学笔画9画
 • 字义: (xiǎn)指危险、冒险、险峰、险些。
 • 字音: fēng、声调为阴平
 • 字形: 峰为左右结构,姓名学笔画10画
 • 字义: (fēng)指高大而又尖的山头,取名表示希望孩子成为杰出的人才,达到别人所不能及的水平。

程险峰的读音是chéng、xiǎn、fēng,声调为阳平、上声、阴平,音律优美,悦耳动听,朗朗上口。字型为:左右结构、左右结构、左右结构,字型优美,笔画搭配合理,利于书写和美观。

寓意内涵
含“险峰”的诗词

高峰入云,清流见底。

—— 南北朝·陶弘景《答谢中书书》

对朝云叆叇,暮雨霏微,乱峰相倚。

—— 宋朝·黄庭坚《醉蓬莱·对朝云叆叇》

无限旱苗枯欲尽,悠悠闲处作奇峰。。

—— 唐朝·来鹄《云(千形万象竟还空)》

湖上春来似画图,乱峰围绕水平铺。

—— 唐朝·白居易《春题湖上》

村喜禾花实,峰看岭岫重。

—— 宋朝·赵汝愚《雨后送李将军还祠偕同寅饮一杯亭》

雨雪自飞千嶂外,榆林只隔数峰西。

—— 清朝·朱彝尊《出居庸关》

雁过孤峰晓,猿啼一树霜。

—— 唐朝·贾岛《送天台僧》

少室众峰几峰别,一峰晴见一峰雪。

—— 唐朝·李颀《少室雪晴送王宁》

横看成岭侧成峰,远近高低各不同。

—— 宋朝·苏轼《题西林壁》

十二峰头秋草荒,冷烟寒月过瞿塘。

—— 明朝·何景明《竹枝词》

含“险或峰”的成语 履险若夷 千难万险 望峰息心 铤鹿走险 履险如夷 造极登峰 长江天险 横峰侧岭 乘险抵巇 险阻艰难
三才五格
 • 13(火)
  天格
 • 33(火)
  人格
 • 31(木)
  地格
 • 11(木)
  外格
 • 43(火)
  总格
 • 天格13-解析:[春日牡丹]智略超群的智能成功数天官、文昌、技艺、进财、学士、田产、财库。祖宗馀荫、子孙孝顺、可望团圆。可望健全长寿,三才盛而先天五行不合者不遇。富学艺才能,有智谋奇略。忍柔当事,任何难事,皆巧于处置以奏大功。为得享福贵幸福的好诱导,充满智慧是其特点。
 • 人格33-解析:[升天]家门隆昌,才德开展数天官、臣将、部长、文昌、学士、田宅、富翁。可望健康,身强口硬,妇女用则孤寡。可望健康、三才不善或不合先天五行者,病患亦有之。弯凤相会之象,形成确定之意。多功威智谋,刚毅果断,有如旭日东升,旺盛隆昌至极,属名闻天下的吉祥运。但如果过刚毅,反致误事,而且过贵重,常人恐不堪受。又物极必反,尊荣的反面论为黑暗,勿轻用之,妇女断不可用,用则孤寡。
 • 地格31-解析:[春日花开]智勇得志,可享清福数太极、君臣、将星、文星、学士、田宅、祖业。可望幸福,子女多荫,地格被克者则不遇。海底明珠,健康自在。智仁勇俱备,意志坚固,千挫不挠,脚步踏实,可成大志,能成就大业的运格,可统率众人,博得名誉,繁荣富贵,幸福。属温良平静,威力强大的首领运。
 • 外格11-解析:[早苗逢]雨挽回家运的春阳成育数财星、天佑、暗禄、文昌、技艺、田宅。养蜂结蜜,事事和顺,处处温和。河川永在,可望健康长寿。阴阳新复,享天赋的幸运,万事顺利发达,稳健着实,次得富贵荣誉,有再兴家的暗示,得挽回家运,为平静和顺的最大吉数。
 • 总格43-解析:[破祖散财]须防邪途灾害加重数将相、文星、艺术、学者、凶星、灾厄、危难、伤残。弱妻无助,子多不秀,心心不相印,三才稳妥者无妨。病弱、外伤、短命、三才善良者可平安。散财破产运,因循姑息,犹如夜雨之花。薄弱散漫之象。虽有才能智识,但意力不确定。诸事不能遂行,外观幸福,内多困苦。表面俨然成事,里面不堪设想,如果妇女有此数,再加上其他格的关系,易陷荒淫而不能善终。
 • 三才配置:火火木 此配置乃吉配置,意志坚确,有突破万难之勇气,有志气欲望事业,虽无外援,赖有才能,竟到成功之目的。
 • 对基础运的影响:境遇巩固,得受部下之力,地位财产安全,能发展。(大吉)
 • 对成功运的影响:向上发展各从其志,事事如意,喜气洋洋。 (大吉)
 • 对人际关系的影响: 外表乐观,内里劳苦,易与异性接近,喜出风头,但乏其实力行为,数吉者可以逢凶化吉,得贵人之助也。 (半吉)
起名 测名
简单3步 马上取得好名字
姓氏:
性别:
偏好: 单字 双字 随机
日期:

*若宝宝未出生,日期请选择预产期

科学智能测名,揭开名字奥秘
姓名:
男孩热门用字
女孩热门用字
up