当前位置: 首页> 黄伟松

黄伟松(huáng wěi sōng)

姓名印象: 和谐 安康 正直 勤奋 毅力
 • 综合评分
 • 87
 • 好听
  95分
 • 小众
  94分
 • 寓意
  100分
 • 内涵
  100分
 • 数理
  70分
 • 三才
  60分
字音字形字义
 • 字音: huáng、声调为阳平
 • 字形: 黄为上中下结构,姓名学笔画11画
 • 字义: (huáng)指黄色,比喻中正、吉利。
 • 字音: wěi、声调为上声
 • 字形: 伟为左右结构,姓名学笔画6画
 • 字义: (wěi)意为高大、壮美、盛大,取名象征有志、与众不同之人。
 • 字音: sōng、声调为阴平
 • 字形: 松为左右结构,姓名学笔画8画
 • 字义: (sōng)指松树,取名寓意像松树一样坚毅高尚。

黄伟松的读音是huáng、wěi、sōng,声调为阳平、上声、阴平,音律优美,悦耳动听,朗朗上口。字型为:上中下结构、左右结构、左右结构,字型优美,笔画搭配合理,利于书写和美观。

寓意内涵
含“伟松”的诗词

松树千年终是朽,槿花一日自为荣。

—— 唐朝·白居易《放言五首·其五》

柏府楼台衔倒影,茅茨松竹泻寒声。

—— 明朝·王守仁《次韵陆佥宪元日春晴》

萋萋春草秋绿,落落长松夏寒。

—— 唐朝·王维《田园乐七首·其四》

未追赤松子,且泛黄菊英。

—— 唐朝·李泌《奉和圣制重阳赐会聊示所怀》

东岩富松竹,岁暮幸同归。

—— 唐朝·王勃《送卢主簿》

松排山面千重翠,月点波心一颗珠。

—— 唐朝·白居易《春题湖上》

春水别来应到海,小松生命合禁霜。

—— 宋朝·李觏《秋晚悲怀》

泠泠七弦上,静听松风寒。

—— 唐朝·刘长卿《听弹琴》

旧山松竹老,阻归程。

—— 宋朝·岳飞《小重山·昨夜寒蛩不住鸣》

贾傅松醪酒,秋来美更香。

—— 唐朝·杜牧《送薛种游湖南》

含“伟或松”的成语 雄伟壮观 松茂竹苞 松乔之寿 轻松愉快 伟绩丰功 松柏之茂 鹤骨松筋 餐松啖柏 餐松饮涧 丰功伟烈
三才五格
 • 13(火)
  天格
 • 23(火)
  人格
 • 29(水)
  地格
 • 19(水)
  外格
 • 41(木)
  总格
 • 天格13-解析:[春日牡丹]智略超群的智能成功数天官、文昌、技艺、进财、学士、田产、财库。祖宗馀荫、子孙孝顺、可望团圆。可望健全长寿,三才盛而先天五行不合者不遇。富学艺才能,有智谋奇略。忍柔当事,任何难事,皆巧于处置以奏大功。为得享福贵幸福的好诱导,充满智慧是其特点。
 • 人格23-解析:[壮丽]旭日东升的发育茂盛数首领、君臣、暗禄、财库、进宅、文昌、学士。男人圆满,女人则香闺零落,人格有此数多克夫。男人可望健康,女性则有孤独之苦。伟大昌隆之运,威势冲天之象。微贱出身,逐渐长大,终至首领。有如凯旋之将,猛虎添翼之状。权势旺盛,制胜事物,功名荣达,大志大业可成,但平常气血强旺,临事恐过度而为憾,然而感情锐利,壮丽可爱,实属贵重的运数。但妇女有此数则不可,其理由同于21数。妇女凡主运以及他格有此数者,难免香闺零落而绣榻悲寒也。"
 • 地格29-解析:[不平]急舟顺展的立大功数天官、大极、君臣、天厨、将星、财帛、文昌、深谋、富翁。乏祖力,地格为火时,有乏子息或不和。先天五行为金木而三才善良者,可望安康,土火者有病弱之患。智谋优异,奏功受福之格,财力活动力俱备,成就大业之兆,但是不足不平的念头不绝,任意从事,欲望无止境,多易弄巧成拙。至于妇女,都流于男性,或者酿出荒亡猜疑之灾,切要慎戒之。
 • 外格19-解析:[多难]风云蔽月的辛苦重来数官禄、进田、红艳、财帛、智谋、凶危、破财。家内朝思暮改,兄弟成吴越,妻子迟,须思手足情,应多注意。风云蔽月,病弱、刑罚、杀伤、短命,先天五行属金水、金木者可望安康。有多智谋,善活动的素质,虽有兴大业,博得名利的实力,但每发生意外的障害,内外不和,困难辛惨不绝,如果主运有此数,又乏其它吉数以相助,多陷病弱、废疾、孤寡、甚至有天折,妻子死别,刑罚、杀伤等灾。为万事挫折,非命至极,故也叫短命数,但先天有金水、金木者,可成巨富,怪杰,伟人。
 • 总格41-解析:[名望有德]有德德高望重的事事如意数将星、太极、名人、学者、学士、官禄、财库、福星。家庭圆满、子孙旺盛,地格被克者不遇。可望健康长寿,三才不善者不遇纯阳独秀的吉数,胆力才谋具备,健全,有德、和顺、能成大志大业,博得名利的最大好运数。
 • 三才配置:火火水 此配置乃凶配置,志愿半途挫折,多薄弱,正如秋草逢霜之象,所谋不遂,每多困难,或眨涉江湖之苦。
 • 对基础运的影响:绝对不安定,无妄之祸,致失生命财产。(大凶)
 • 对成功运的影响:意志坚固者可得成功,不然即陷于逆境,祸乱混杂。 (凶)
 • 对人际关系的影响:个性内向,不与人融洽,困苦自愁、好酒色,终有染暗病之忧。 (凶)
up