当前位置: 首页> 李行行

李行行(lǐ xíng xíng)

姓名印象: 真诚 成熟 美德
 • 综合评分
 • 92
 • 好听
  90分
 • 小众
  94分
 • 寓意
  100分
 • 内涵
  100分
 • 数理
  90分
 • 三才
  80分
字音字形字义
 • 字音: lǐ、声调为上声
 • 字形: 李为上下结构,姓名学笔画7画
 • 字义: (lǐ)指桃李。
 • 字音: xíng、声调为阳平
 • 字形: 行为左右结构,姓名学笔画6画
 • 字义: (xíng)指行走、品行、言行、操行。(háng)指行列。
 • 字音: xíng、声调为阳平
 • 字形: 行为左右结构,姓名学笔画6画
 • 字义: (xíng)指行走、品行、言行、操行。(háng)指行列。

李行行的读音是lǐ、xíng、xíng,声调为上声、阳平、阳平,音律优美,悦耳动听,朗朗上口。字型为:上下结构、左右结构、左右结构,字型优美,笔画搭配合理,利于书写和美观。

寓意内涵
含“行行”的诗词

客路青山外,行舟绿水前。

—— 唐朝·王湾《次北固山下》

日月之行,若出其中。

—— 魏晋·曹操《观沧海 / 碣石篇》

行云却在行舟下,空水澄鲜,俯仰留连,疑是湖中别有天。。

—— 宋朝·欧阳修《采桑子(画船载酒西湖好)》

丹阳郭里送行舟,一别心知两地秋。

—— 唐朝·严维《丹阳送韦参军》

将军金甲夜不脱,半夜军行戈相拨,风头如刀面如割。

—— 唐朝·岑参《走马川行奉送出师西征 / 走马川行奉送封大夫出师西征》

昔别君未婚,儿女忽成行。

—— 唐朝·杜甫《赠卫八处士》

矮纸斜行闲作草,晴窗细乳戏分茶。

—— 宋朝·陆游《临安春雨初霁》

客行野田间,比屋皆闭户。

—— 唐朝·姚合《庄居野行》

一春略无十日晴,处处浮云将雨行。

—— 宋朝·汪藻《春日(一春略无十日晴)》

行到水穷处,坐看云起时。

—— 唐朝·王维《终南别业 / 初至山中 / 入山寄城中故人》

含“行或行”的成语 孤行己见 克己慎行 孤履危行 济时行道 有文无行 兵行诡道 贿赂并行 肆虐横行 改行为善 奸同鬼蜮,行若狐鼠
三才五格
 • 8(金)
  天格
 • 13(火)
  人格
 • 12(木)
  地格
 • 7(金)
  外格
 • 19(水)
  总格
 • 天格8-解析:[坚刚]意志刚健的勤勉发展数艺能、美术、学者、官禄、天官、师表、蓄产。兴家成为达人贤者,家境先难后易。高山立松,安健自在,可望长寿。意志如铁石,富于进取的气概。排出万难,贯彻目的,名实两得,忍耐克己,遂成大功。但其他运配合不善者,可能有遭难的厄运。
 • 人格13-解析:[春日牡丹]智略超群的智能成功数天官、文昌、技艺、进财、学士、田产、财库。祖宗馀荫、子孙孝顺、可望团圆。可望健全长寿,三才盛而先天五行不合者不遇。富学艺才能,有智谋奇略。忍柔当事,任何难事,皆巧于处置以奏大功。为得享福贵幸福的好诱导,充满智慧是其特点。
 • 地格12-解析:[掘井无泉]意志薄弱的家庭寂寞数凶星、破厄、劫煞、劫财、时禄。亲情如秋水,骨肉似寒炭,施恩招怨恨,宜提高气节。枯木待春,小心神经衰弱,胃病之疾、外伤、皮肤病,三才善良者可安全。有无理伸张之象,不顾薄弱之力,企图做无能力做的事,反致失败,遇事易生不足之心,家庭缘薄、孤独、遇难、逆境、病弱、不如意、困难等,又可因其它运配合而导致意外的失败,甚至有不能完寿的悲运。
 • 外格7-解析:[精悍]刚毅果断勇往直前的进取数独立、官禄、进取、技艺、刚硬。缺乏同心力,内外不合,善涵养修身者可得家庭圆满。日月光明,心身健保,可望长寿。独立、单行、权威之象,过刚而缺乏同化力之意。如果顽刚弄权柄,易酿成内外不和,幸而天赋的精力充沛,具有调节事物的才能,能够粉碎硬敌,排除万难,若能涵养雅量,扩大气度,自然幸福上进,女性有此数者,难免有男性之情性,切要注意温和养德,才会吉利而无过失。
 • 总格19-解析:[多难]风云蔽月的辛苦重来数官禄、进田、红艳、财帛、智谋、凶危、破财。家内朝思暮改,兄弟成吴越,妻子迟,须思手足情,应多注意。风云蔽月,病弱、刑罚、杀伤、短命,先天五行属金水、金木者可望安康。有多智谋,善活动的素质,虽有兴大业,博得名利的实力,但每发生意外的障害,内外不和,困难辛惨不绝,如果主运有此数,又乏其它吉数以相助,多陷病弱、废疾、孤寡、甚至有天折,妻子死别,刑罚、杀伤等灾。为万事挫折,非命至极,故也叫短命数,但先天有金水、金木者,可成巨富,怪杰,伟人。
 • 三才配置:金火木 此配置乃半凶配置,半生定贵,而后半生落魄,仍盛衰参半之数也,一陷凶煞,大多破家亡身。
 • 对基础运的影响:境遇巩固,得受部下之力,地位财产安全,能发展。(大吉)
 • 对成功运的影响:向上发展各从其志,事事如意,喜气洋洋。 (大吉)
 • 对人际关系的影响: 外表乐观,内里劳苦,易与异性接近,喜出风头,但乏其实力行为,数吉者可以逢凶化吉,得贵人之助也。 (半吉)
up