当前位置: 首页> 戴光鑫

戴光鑫(dài guāng xīn)

姓名印象: 开朗 勤奋 光明 优秀 富贵
 • 综合评分
 • 88
 • 好听
  95分
 • 小众
  94分
 • 寓意
  100分
 • 内涵
  100分
 • 数理
  80分
 • 三才
  60分
字音字形字义
 • 字音: dài、声调为去声
 • 字形: 戴为半包围结构,姓名学笔画17画
 • 字义: (dài)指尊奉,推崇,拥护。
 • 字音: guāng、声调为阴平
 • 字形: 光为上下结构,姓名学笔画6画
 • 字义: (guāng)意为阳光、光明、荣耀、显扬。取名寓意阳光开朗,人生美好,前程光明。
 • 字音: xīn、声调为阴平
 • 字形: 鑫为上下结构,姓名学笔画24画
 • 字义: (xīn)意为财富兴盛,取名寓意财源滚滚,事业繁荣昌盛,生活富裕美好。

戴光鑫的读音是dài、guāng、xīn,声调为去声、阴平、阴平,音律优美,悦耳动听,朗朗上口。字型为:半包围结构、上下结构、上下结构,字型优美,笔画搭配合理,利于书写和美观。

寓意内涵
含“光鑫”的诗词

日光下澈,影布石上,佁然不动;。

—— 唐朝·柳宗元《小石潭记》

读书不觉已春深,一寸光阴一寸金。

—— 唐朝·王贞白《白鹿洞二首·其一》

平明日出东南地,满碛寒光生铁衣。

—— 唐朝·李益《度破讷沙二首·其二 / 塞北行次度破讷沙》

雷雨窈冥而未半,皦日笼光於绮寮。

—— 魏晋·左思《三都赋》

何处望神州满眼风光北固楼。

—— 宋朝·辛弃疾《南乡子·登京口北固亭有怀》

日暖桑麻光似泼,风来蒿艾气如薰。

—— 宋朝·苏轼《浣溪沙·软草平莎过雨新》

床前明月光,疑是地上霜。

—— 唐朝·李白《静夜思(床前明月光)》

栖鸦流水点秋光,爱此萧疏树几行。

—— 明朝·纪映淮《咏秋柳》

莫向西湖歌此曲,水光山色不胜悲。

—— 元朝·赵孟頫《岳鄂王墓》

叹年光过尽,功名未立,书生老去,机会方来。

—— 宋朝·刘克庄《沁园春·梦孚若》

含“光或鑫”的成语 片羽吉光 吉光片裘 金光灿烂 光杆司令 光昌流丽 熠熠闪光 八面见光 光明磊落 邦家之光 裕后光前
三才五格
 • 19(水)
  天格
 • 24(火)
  人格
 • 30(水)
  地格
 • 25(土)
  外格
 • 48(金)
  总格
 • 天格19-解析:[多难]风云蔽月的辛苦重来数官禄、进田、红艳、财帛、智谋、凶危、破财。家内朝思暮改,兄弟成吴越,妻子迟,须思手足情,应多注意。风云蔽月,病弱、刑罚、杀伤、短命,先天五行属金水、金木者可望安康。有多智谋,善活动的素质,虽有兴大业,博得名利的实力,但每发生意外的障害,内外不和,困难辛惨不绝,如果主运有此数,又乏其它吉数以相助,多陷病弱、废疾、孤寡、甚至有天折,妻子死别,刑罚、杀伤等灾。为万事挫折,非命至极,故也叫短命数,但先天有金水、金木者,可成巨富,怪杰,伟人。
 • 人格24-解析:[掘藏得金]家门余庆的金钱丰盈数天官、福星、文昌、企业、财库、君臣、工商、富翁。不依祖业而立身,家庭圆满,兄弟和睦,但应保持正情无私。松柏常青,可望高寿。路途多有崎岖,实为难免,然而才略智谋出众,白手可以成家,财源广进,到老愈丰,子孙继承余庆的福运。
 • 地格30-解析:[非运]绝境逢生的运途分岐数官星、将相、文昌、豪放、红艳、血支、灾厄。亲情不亲,夫妻不相合者难同白头。刑罚、外伤、废疾、先天五行为金木者可安然。浮沉不定,吉凶难分,即因其他运的配合,或者成大功,或者沉于失败。故乘吉运者,成功至到。数理不良者,不知不觉之间陷于失败。其遭遇不可测,突然别开生面者有之。就像开矿探险一样,大成大败,具有侥幸。另外也有孤独,丧失妻子,短命者。
 • 外格25-解析:[英俊貌美]资性英敏的刚毅数君臣、首领、福星、文昌、企业、财禄、技艺、财库、进田。平和而谦虚者,家庭圆满,子孙昌盛。健康自在,三才善良者可望长寿。资性英敏,有奇特的才能,唯性情不平衡而偏重于一方,言语多少有点棱角柔中带硬,或者有怪脾气,是故涵养不足者,多成怪人,与外人打交道缺谦虚,以英俊之才,自能克成大业,倘任意气用事,傲迈无礼,恐弄吉反凶。
 • 总格48-解析:[古松鹤鸣]德智兼备的出身清贵数将相、官禄、学士、文昌、技艺、财库。家庭圆满、子孙圆满,三才不善者不遇。良好,可望长寿,三才不合者不遇。才望谋略齐备,有德量,含坚刚,为功利荣达的吉数,宜为人的顾问,威望洋洋,乃师数也。
 • 三才配置:水火水 此配置乃凶配置,厄难等无所不至,刑罚、灾祸相踵,终生劳苦,多陷于孤寡之运格也。
 • 对基础运的影响:绝对不安定,无妄之祸,致失生命财产。(大凶)
 • 对成功运的影响:意志坚固者可得成功,不然即陷于逆境,祸乱混杂。 (凶)
 • 对人际关系的影响:个性内向,不与人融洽,困苦自愁、好酒色,终有染暗病之忧。 (凶)
up